Spotkanie integracyjne ” Bal Seniora”

Autor: soltys Dnia: 15 - styczeń - 2023

Po dwóch latach izolacji i obostrzeń sanitarnych dzięki gościnności państwa Bożeny i Jerzego Olszewskim odbyło się spotkanie integracyjne mieszkańców Rewy pod nazwą ” Bal Seniora”. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście : Wójt Gminy Kosakowo pan Marcin Majek, V-ce Wójt pan Marcin Kopitzki,  proboszcz naszej parafii Ksiądz kanonik Rafał Dettlaff nasza Radna pani Katarzyna Milanowska oraz Rada Sołecka. Podczas spotkania wręczone zostało honorowe wyróżnienie ” Przyjaciel Rewy”. W tym roku ten zaszczytny wyraz wdzięczności otrzymali : pani Małgorzata Kopitzka oraz Marta i Robert Kierszka za bezinteresowną pomoc i pracę na rzecz Rewy i jej mieszkańców, która wpływa na kreowanie pozytywnego wizerunku naszej miejscowości. W ciepłej i przyjaznej atmosferze, którą umilała muzyka i znakomite jedzenie nasi mieszkańcy spędzili radosny wieczór w swoim towarzystwie. To spotkanie było symbolicznym powrotem do normalności, do codziennego uśmiechu, chwili rozmowy czy tradycyjnego uścisku dłoni.

 

Sołtys

Jacek Hennig

 

 

Życzenia Świąteczne

Autor: soltys Dnia: 19 - grudzień - 2022

Dożynki Gminne – 2022

Autor: soltys Dnia: 9 - wrzesień - 2022

W dniu 03.09.2022 r w Kosakowie odbyły się Dożynki Gminne. Jak co roku Święto Plonów obfitowało w bogaty program artystyczny. Duża ilość osób biorących udział w uroczystościach świadczy o dużym zainteresowaniu wydarzeniem. Jak zawsze zainteresowaniem wśród mieszkańców i gości cieszyła się prezentacja stoisk miejscowości naszej gminy. Każde sołectwo wykazało się niesamowitą pomysłowością i kreatywnością. Oprócz części ekspozycyjnej była część konsumpcyjna, gdzie każdy mieszkaniec danej miejscowości mógł skosztować przygotowanych smakowitości i czasem w gronie dawno niewdzianych znajomych miło spędzić czas. Dziękuję naszej radnej Katarzynie Milanowskiej, Radzie Sołeckiej, naszym gastronomikom i innym osobom za poświęcenie czasu i pracy w przygotowanie prezentacji naszej miejscowości. Dożynki bardzo zakorzenione w naszej polskiej tradycji, to nie tylko  świętowanie zakończenia żniw, ale jest to wydarzenie spełniające rolę integracji lokalnej społeczności, tak bardzo dzisiaj potrzebnej.

 

                                                                                                                                                               Jacek Hennig

                                                                                                                                                                      Sołtys

 

Streszczenie Zebrania Wiejskiego

Autor: soltys Dnia: 29 - sierpień - 2022

W dniu 22.08.2021 r odbyło się Zebranie Wiejskie w Rewie. Porządek dnia obejmował 2 punkty:

 1. Rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2023.
 2. Sprawy bieżące.

Kwota przypadająca do rozdysponowania z funduszu sołeckiego w roku –  2022 wynosi 75245 zł. Po dyskusji i wyjaśnieniu kilku spraw dotyczących funduszu w wyniku głosowania zostały przyjęte przedstawione przez Sołtysa i Radę Sołecką propozycje przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego na rok –  2023. Są to:

 1. Upowszechnienie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej – 17000 zł.
 2. Naprawa i konserwacja elementów metalowych i drewnianych  – 15000 zł.
 3. Wymiana oświetlenia lamp ulicznych z tradycyjnego na oświetlenie ledowe na ul. Bukowy Las. ul. Hallera, ul. Klebby – 10000 zł.
 4. Wymiana zniszczonych siedzisk ławek z drewnianych na kompozytowe na promenadzie – 4500 zł.
 5. Upiększanie wsi ( prace remontowe, prace konserwatorskie, zakupy roślin i krzewów ozdobnych, zakup narzędzi, materiałów i elementów dekoracyjnych ) – 28745 zł.

Po przegłosowaniu zadań  z funduszu sołeckiego Wójt przedstawił stan realizacji inwestycji gminnych w naszej miejscowości:

 1. Budowa odcinka ul. Wielkopolskiej
 2. Budowa parkingu za budynkiem KCK
 3. Nasypywanie plaży
 4. Poszerzenie plaży
 5. Zatwierdzona organizacja ruchu dla Rewy
 6. Przedłużenie ul. Plażowej
 7. Ścieżka dydaktyczna przez rezerwat ” Mechelińskie Łąki”
 8. Przedłużenie mola.
 9. Budowa toalety publicznych

Sołtys przedstawił do dyskusji i poddał pod głosowanie wniosku dotyczącego budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku pomiędzy ul. Jantarową, ul. Wiklinową. W wyniku dyskusji ustalono, że ze względu na odmowę budowy sygnalizacji świetlnej na ul. Morskiej w roku 2019 i odmowie instalacji wyspowych progów zwalniających w roku 2020 przez Zarząd Dróg Powiatowych budowa chodnika ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców w tym miejscu jest jak najbardziej uzasadnione. Wniosek został przegłosowany jednogłośnie.

Miło było widzieć wśród zebranych nowych mieszkańców Rewy. Cieszy ich aktywny udział w dyskusji i świadczy o zainteresowaniu sprawami naszej miejscowości. w zebraniu udział wziął  Wójt p. Marcin Majek, oraz goście p. Eunika Niemc oraz p. Henryk Palczewski. Dziękuję wszystkim za przybycie i aktywny udział w ustaleniu naszego planu budżetowego na rok – 2023.

Jacek Hennig

Sołtys

 

Zebranie

Autor: soltys Dnia: 16 - sierpień - 2022

Rewa, dnia 16 sierpnia 2022r.

OGŁOSZENIE
SOŁTYS WSI REWA
NA DZIEŃ

22 sierpnia 2022r. /poniedziałek/
Godz. 18.00 w Pensjonacie ” Rewa” ul.Morska 53  w Rewie
ZWOŁUJE
ZEBRANIE WIEJSKIE

   PORZĄDEK ZEBRANIA:

1.Rozdysponowanie środków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023 (75245 zł )
2. Sprawy bieżące.

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

 

 

SOŁTYS

Jacek Hennig

Regaty

Autor: soltys Dnia: 16 - lipiec - 2022

W dniu 03.07.2022 w Rewie odbyły się Regaty Żeglarskie im. gen. Mariusza Zaruskiego, upamiętniające w ten sposób tą wybitną postać. Regaty odbyły się na jednostkach klasy „Puck” na trasie Rewa – Mechelinki – Rewa i wzięło w nich udział 25 załóg. I miejsce zajęła załoga Sołectwa Rewa w składzie: Krzysztof Stromski – sternik, Jacek Hennig, Sławomir Kukiełka, II miejsce – załoga Wilki Morskie z Mechelinek w składzie: Szymon Jagnaciak – sternik, Jan Czucha, Antonina Pierzchalska, III miejsce – załoga Instytutu Pamięci Narodowej w składzie: Maciej Angielczyk – sternik, Katarzyna Sołek, Izabella Krużyńska, Mateusz Kubicki. Nagrodę ” Czerwonej Latarni ” zdobyła załoga Kosakowo Sport.

 

                                                                                                                                                               Jacek Hennig

                                                                                                                                                                     Sołtys

                                                   

Morski Festyn Rodzinny

Autor: soltys Dnia: 26 - czerwiec - 2022

W dniu 18.06.2022 r miały miejsce wydarzenia związane z przeszłością i przyszłością naszej miejscowości. Przeszłość – to odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej armatorów rewskich szkut. Tablica ta jest nie tylko wyrazem szacunku dla tych ludzi, którym przyszło żyć w tak trudnych czasach, a mimo to trwali przy polskości, ale też w symboliczny sposób przywraca ich do życia. Natomiast w kwestii przyszłości – to został otwarty plac, który ma służyć jako miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i osób odwiedzających naszą miejscowość. Wyposażony jest w urządzenia do aktywnego spędzania czasu min. urządzenia fitnes, gry plenerowe oraz miejsce do gier zespołowych. W ramach otwarcia odbył się Morski Festyn Rodzinny, na którym wręczono wyróżnienia ” Przyjaciel Rewy „. W tym roku wyróżnienia przyznano :

 1. Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu oddział Dębogórze-Kosakowo
 2. Pani Alicji Brzozowskiej – prowadzącej działalność gastronomiczną w naszej miejscowości
 3. Panu Andrzejowi Schirmacher – mieszkańcowi Rewy.

Wydarzenia te nie miały by miejsca, gdyby nie zaangażowanie wielu instytucji i osób, które wsparły ich zorganizowanie, dlatego serdecznie dziękuję:

 1. Naszej radnej pani Katarzynie Milanowskiej
 2. Radzie Sołeckiej Rewy
 3. Pani Małgorzacie Kopitzkiej
 4. Państwu Jolancie i Sławomirowi Dobryłko
 5. KCK Kosakowo
 6. Spółce PEKO
 7. Bibliotece Publicznej w Kosakowie
 8. Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu odział Dębogórze-Kosakowo
 9. Spółce Kosakowo Sport
 10. Klubowi żeglarskiemu Jacht Club Rewa
 11. Państwu Marcie i Robertowi Kierszka – ” Smażalnia ryb przy molo”
 12. Właścicielom sklepu spożywczego „Rybak”
 13. Pani Paulinie Sikorskiej – bar „Zakotwiczeni”
 14. Panu Markowi Lis
 15. Szkole Kita – „Aloha”
 16. Pani Magdzie Szornak i Katarzynie Wica
 17. OSP Kosakowo

oraz wszystkim obecnym na naszym festynie za stworzenie wspaniałej wakacyjnej zabawy.

 

                                                                                                                                   Sołtys

                                                                                                                                       Jacek Hennig

                                                                                                           

Autor: soltys Dnia: 13 - czerwiec - 2022

Ocean scene with waves illustration

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Autor: soltys Dnia: 14 - kwiecień - 2022

Harmonogram zajęć w rewskiej siedzibie senioralnej

Autor: soltys Dnia: 16 - luty - 2022

Wszystkich mieszkańców powyżej 55 roku życia zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć w rewskiej siedzibie senioralnej. Poza zajęciami na basenie (uwaga: tu obowiązują limity osób) wszystkie pozostałe są bezpłatne. Zapraszamy.