Streszczenie Zebrania Wiejskiego

Posted by soltys On sierpień - 29 - 2022

W dniu 22.08.2021 r odbyło się Zebranie Wiejskie w Rewie. Porządek dnia obejmował 2 punkty:

 1. Rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2023.
 2. Sprawy bieżące.

Kwota przypadająca do rozdysponowania z funduszu sołeckiego w roku –  2022 wynosi 75245 zł. Po dyskusji i wyjaśnieniu kilku spraw dotyczących funduszu w wyniku głosowania zostały przyjęte przedstawione przez Sołtysa i Radę Sołecką propozycje przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego na rok –  2023. Są to:

 1. Upowszechnienie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej – 17000 zł.
 2. Naprawa i konserwacja elementów metalowych i drewnianych  – 15000 zł.
 3. Wymiana oświetlenia lamp ulicznych z tradycyjnego na oświetlenie ledowe na ul. Bukowy Las. ul. Hallera, ul. Klebby – 10000 zł.
 4. Wymiana zniszczonych siedzisk ławek z drewnianych na kompozytowe na promenadzie – 4500 zł.
 5. Upiększanie wsi ( prace remontowe, prace konserwatorskie, zakupy roślin i krzewów ozdobnych, zakup narzędzi, materiałów i elementów dekoracyjnych ) – 28745 zł.

Po przegłosowaniu zadań  z funduszu sołeckiego Wójt przedstawił stan realizacji inwestycji gminnych w naszej miejscowości:

 1. Budowa odcinka ul. Wielkopolskiej
 2. Budowa parkingu za budynkiem KCK
 3. Nasypywanie plaży
 4. Poszerzenie plaży
 5. Zatwierdzona organizacja ruchu dla Rewy
 6. Przedłużenie ul. Plażowej
 7. Ścieżka dydaktyczna przez rezerwat ” Mechelińskie Łąki”
 8. Przedłużenie mola.
 9. Budowa toalety publicznych

Sołtys przedstawił do dyskusji i poddał pod głosowanie wniosku dotyczącego budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku pomiędzy ul. Jantarową, ul. Wiklinową. W wyniku dyskusji ustalono, że ze względu na odmowę budowy sygnalizacji świetlnej na ul. Morskiej w roku 2019 i odmowie instalacji wyspowych progów zwalniających w roku 2020 przez Zarząd Dróg Powiatowych budowa chodnika ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców w tym miejscu jest jak najbardziej uzasadnione. Wniosek został przegłosowany jednogłośnie.

Miło było widzieć wśród zebranych nowych mieszkańców Rewy. Cieszy ich aktywny udział w dyskusji i świadczy o zainteresowaniu sprawami naszej miejscowości. w zebraniu udział wziął  Wójt p. Marcin Majek, oraz goście p. Eunika Niemc oraz p. Henryk Palczewski. Dziękuję wszystkim za przybycie i aktywny udział w ustaleniu naszego planu budżetowego na rok – 2023.

Jacek Hennig

Sołtys

 

Dodaj komentarz
*