Zebranie Wiejskie

Posted by soltys On kwiecień - 19 - 2023

Kosakowo, dnia 5 kwietnia 2023 r.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY KOSAKOWO

MARCIN MAJEK

NA DZIEŃ

27 kwietnia 2023 r. (czwartek)

godz. 18.00

w

Bosmanacie

Ul. Koralowa 5, Rewa

ZWOŁUJE

ZEBRANIE WIEJSKIE

PORZĄDEK ZEBRANIA:

Konsultacje z mieszkańcami dotyczące projektu statutu sołectw gminy Kosakowo.

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

Wójt Gminy Kosakowo

/-/ Marcin Majek

Dodaj komentarz
*