Dożynki Gminne

Autor: soltys Dnia: 17 - wrzesień - 2023

W dniu 02.09.2023 r w Kosakowie odbyły się kolejne Dożynki Gminne. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do prezentacji naszego stoiska na tegorocznych dożynkach, dziękuję naszej Radzie Sołeckiej oraz naszym gastronomikom, którzy jak zwykle przygotowali wspaniały i smaczny poczęstunek. Są to:

– pensjonat „Rewa”

– bar „Smażalnia przy molo”

– pensjonat „Marinas”

– pensjonat „Laguna”

– restauracja „Checz Kole Szperka”

Jacek Hennig

                                                                                                                                                                                                 Sołtys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Piękna Wieś Pomorska”

Autor: soltys Dnia: 17 - wrzesień - 2023

W dniu 27.08.2023 r. podczas odbywających się uroczystości Powiatowych Dożynek w Połczynie został rozstrzygnięty tegoroczny konkurs ” Piękna Wieś Pomorska 2023″ na etapie powiatowym. Miło mi przekazać, że wraz z naszą radną p. Katarzyną Milanowską odebraliśmy nagrodę z rąk  starosty p. Jarosława Białk za zajęcie drugiego miejsca w powiecie.

                                                                                                                                                                     Jacek Hennig

                                                                                                                                                                           Sołtys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regaty

Autor: soltys Dnia: 30 - sierpień - 2023

W dniu 26.08.2023 w Rewie odbyła druga edycja regat  im. gen. Mariusza Zaruskiego. Regaty miały się odbyć  na  trasie Rewa – Mechelinki – Rewa, ale ze względu na trudne warunki atmosferyczne trasa została skrócona. W regatach  wzięło  udział 17 załóg i odbywały się na jednostkach klasy „Puck”. Pierwsze miejsce zajęła załoga Sołectwa Rewa w składzie: Jacek Ludwiczak – sternik, Martyna Zawadzka, Aleksandra Madejska i tym samym obroniła tytuł z roku ubiegłego .

Jacek Hennig

Soltys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebranie Wiejskie

Autor: soltys Dnia: 29 - sierpień - 2023

W dniu 23.08.2023 r odbyło się Zebranie Wiejskie w Rewie. Porządek dnia obejmował 2 punkty:

 1. Rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2024.
 2. Sprawy bieżące.

Kwota przypadająca do rozdysponowania z funduszu sołeckiego w roku –  2024 wynosi 64390 zł. Sołtys i Rad Sołecka przedstawili propozycje przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego na rok –  2024. Są to:

 1. Upowszechnienie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej – 18000 zł.
 2. Zakup nowego witacza – 20000 zł.
 3. Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w drogach gminnych w miejscowości Rewa – 19000
 4. Upiększanie wsi ( prace remontowe, prace konserwatorskie, zakupy roślin i krzewów ozdobnych, zakup narzędzi, materiałów i elementów dekoracyjnych ) – 7390 zł.

Po dyskusji i wyjaśnieniu kilku spraw dotyczących funduszu grupa mieszkańców zaproponowała  nowe zadanie  „Budowa zejścia na plażę dla osób niepełnosprawnych” i wydzielenie kwoty 9000 zł z zadania ” Zakup nowego witacza ” . Sołtys przedstawił pod głosowanie wszystkie przedstawione propozycje przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji z funduszu sołeckiego. W wyniku głosowania zostały przyjęte następujące przedsięwzięcia do realizacji w roku 2024 :

 1. Upowszechnienie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej – 18000 zł.
 2. Zakup nowego witacza – 11000 zł.
 3. Budowa zejścia na plażę dla osób niepełnosprawnych – 9000 zł
 4. Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w drogach gminnych w miejscowości Rewa – 19000
 5. Upiększanie wsi ( prace remontowe, prace konserwatorskie, zakupy roślin i krzewów ozdobnych, zakup narzędzi, materiałów i elementów dekoracyjnych ) – 7390 zł.

 

Dziękuję wszystkim za przybycie i aktywny udział w ustaleniu naszego planu budżetowego na rok – 2024.

Jacek Hennig

Sołtys

 

Zebranie Wiejskie

Autor: soltys Dnia: 16 - sierpień - 2023

Rewa, dnia 16 sierpnia 2023r.

OGŁOSZENIE
SOŁTYS WSI REWA
NA DZIEŃ

23 sierpnia 2023r. /środa/
Godz. 18.00 w Pensjonacie ” Rewa” ul.Morska 53  w Rewie
ZWOŁUJE
ZEBRANIE WIEJSKIE

   PORZĄDEK ZEBRANIA:

1.Rozdysponowanie środków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024 r
2. Sprawy bieżące.

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

 

 

SOŁTYS

Jacek Hennig

Ognisko

Autor: soltys Dnia: 26 - czerwiec - 2023

W dniu 23.06.2023 r  w strefie chilloutu odbyło się Rodzinne Ognisko Sobótkowe. Dziękuję instytucjom oraz osobom prywatnym za pomoc w zorganizowaniu imprezy, a mieszkańcom, którzy przybyli za wspaniałą zabawę i stworzenie miłej rodzinnej atmosfery. A oto jak żeśmy się bawili.

Nasypywanie plaży.

Autor: soltys Dnia: 26 - maj - 2023

W związku z planowanymi pracami dotyczącymi nasypywania plaży prowadzonymi przez Urząd Morski uprzejmie informuję, iż  właściciele wszystkich jednostek pływających będących na plaży oraz cumujących na wodzie w obszarze od cypla w kierunku zachodnim do dnia 31.05.2023 mają obowiązek ich zabrania bądź przemieszczenia w inne miejsce nie kolidujące z planowanymi pracami.

 

 

                                                                                                                                        Sołtys

                                                                                                                                Jacek Hennig

Zebranie Wiejskie

Autor: soltys Dnia: 19 - kwiecień - 2023

Kosakowo, dnia 5 kwietnia 2023 r.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY KOSAKOWO

MARCIN MAJEK

NA DZIEŃ

27 kwietnia 2023 r. (czwartek)

godz. 18.00

w

Bosmanacie

Ul. Koralowa 5, Rewa

ZWOŁUJE

ZEBRANIE WIEJSKIE

PORZĄDEK ZEBRANIA:

Konsultacje z mieszkańcami dotyczące projektu statutu sołectw gminy Kosakowo.

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

Wójt Gminy Kosakowo

/-/ Marcin Majek

Życzenia z okazji Świat Wielkanocnych

Autor: soltys Dnia: 6 - kwiecień - 2023

Prace porządkowe

Autor: soltys Dnia: 6 - kwiecień - 2023

Dziękuję Paniom i Panom, którzy mimo niekorzystnej pogody wzięli udział w ustawianiu dekoracji świątecznych i porządkowaniu promenady. Cieszy fakt , że są osoby, którym zależy na naszej miejscowości i na których pomoc można zawsze liczyć .

 

Jacek Hennig

Sołtys