Zebranie Wiejskie

Posted by soltys On sierpień - 29 - 2023

W dniu 23.08.2023 r odbyło się Zebranie Wiejskie w Rewie. Porządek dnia obejmował 2 punkty:

 1. Rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2024.
 2. Sprawy bieżące.

Kwota przypadająca do rozdysponowania z funduszu sołeckiego w roku –  2024 wynosi 64390 zł. Sołtys i Rad Sołecka przedstawili propozycje przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego na rok –  2024. Są to:

 1. Upowszechnienie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej – 18000 zł.
 2. Zakup nowego witacza – 20000 zł.
 3. Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w drogach gminnych w miejscowości Rewa – 19000
 4. Upiększanie wsi ( prace remontowe, prace konserwatorskie, zakupy roślin i krzewów ozdobnych, zakup narzędzi, materiałów i elementów dekoracyjnych ) – 7390 zł.

Po dyskusji i wyjaśnieniu kilku spraw dotyczących funduszu grupa mieszkańców zaproponowała  nowe zadanie  „Budowa zejścia na plażę dla osób niepełnosprawnych” i wydzielenie kwoty 9000 zł z zadania ” Zakup nowego witacza ” . Sołtys przedstawił pod głosowanie wszystkie przedstawione propozycje przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji z funduszu sołeckiego. W wyniku głosowania zostały przyjęte następujące przedsięwzięcia do realizacji w roku 2024 :

 1. Upowszechnienie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej – 18000 zł.
 2. Zakup nowego witacza – 11000 zł.
 3. Budowa zejścia na plażę dla osób niepełnosprawnych – 9000 zł
 4. Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w drogach gminnych w miejscowości Rewa – 19000
 5. Upiększanie wsi ( prace remontowe, prace konserwatorskie, zakupy roślin i krzewów ozdobnych, zakup narzędzi, materiałów i elementów dekoracyjnych ) – 7390 zł.

 

Dziękuję wszystkim za przybycie i aktywny udział w ustaleniu naszego planu budżetowego na rok – 2024.

Jacek Hennig

Sołtys

 

Dodaj komentarz
*