Zebranie wiejskie !!!

Posted by soltys On wrzesień - 14 - 2016

                                                                                                                                   Rewa, dnia 14 września 2016r.

Znalezione obrazy dla zapytania zebranie wiejskie

OGŁOSZENIE
SOŁTYS WSI REWA
NA DZIEŃ
21 września 2016 r. /Środa/
GODZ. 18,00
w świetlicy wiejskiej przy boisku (ul. Koralowa)
ZWOŁUJE

ZEBRANIE WIEJSKIE

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1/ wskazanie zadań do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok 2017 (41.285 zł)
2/ sprawy bieżące

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

SOŁTYS
/-/ Marcin Kopitzki

Dodaj komentarz
*