ZEBRANIE WIEJSKIE !!!

Posted by soltys On wrzesień - 19 - 2014

Rewa, dnia 16 września 2014r.


 


 

OGŁOSZENIE

 

SOŁTYS WSI REWA

NA DZIEŃ

26 września 2014 r. /Piątek/

GODZ. 19,00

w świetlicy wiejskiej przy boisku (ul. Koralowa)
 

ZWOŁUJE

 

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

PORZĄDEK ZEBRANIA:


1/ podsumowanie sezonu letniego

2/ wskazanie zadań do wykonania w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2015 (kwota 40.388 zł)

4/ sprawy bieżące


 

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.


 

SOŁTYS
/-/ Marcin Kopitzki

Dodaj komentarz
*