Zebranie Wiejskie

Posted by soltys On wrzesień - 1 - 2020

Rewa dnia 01.09.2020r.

OGŁOSZENIE

SOŁTYS WSI REWA

NA DZIEŃ

08 września 2020r. / wtorek /

GODZ. 19.00

w budynku bosmanatu przy ul. Koralowej 5

ZWOŁUJE

ZEBRANIE WIEJSKIE

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1. Rozdysponowanie środków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021

2. Sprawy bieżące

MASECZKI NA TWARZ OBOWIĄZKOWE

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

SOŁTYS

Jacek Hennig

Dodaj komentarz
*