Zebranie Wiejskie

Posted by soltys On sierpień - 31 - 2019

Rewa, dnia 31 sierpnia 2019r.

OGŁOSZENIE
SOŁTYS WSI REWA
NA DZIEŃ

11 września 2019r. /środa/
GODZ. 19.00 w Pensjonacie Rewa ul.Morska 53 
ZWOŁUJE
ZEBRANIE WIEJSKIE

PORZĄDEK ZEBRANIA:
1/ Zmiana zadania w funduszu sołeckim za rok 2019
2/Rozdysponowanie środków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020
3/ Sprawy bieżące.

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.
Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.
SOŁTYS
/-/ Jacek Hennig

Dodaj komentarz
*