Streszczenie Zebrania Wijskiego

Posted by soltys On wrzesień - 2 - 2021

W dniu 25.08.2021 r odbyło się Zebranie Wiejskie w Rewie. Porządek dnia obejmował 2 punkty:

  1. Rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2022.
  2. Sprawy bieżące.

Kwota przypadająca do rozdysponowania z funduszu sołeckiego w roku –  2022 wynosi 66677 zł. Po dyskusji i wyjaśnieniu kilku spraw dotyczących funduszu w wyniku głosowania zostały przyjęte przedstawione przez Sołtysa i Radę Sołecką propozycje przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego na rok –  2022. Są to:

  1. Upowszechnienie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej – 20000 zł.
  2. Wyposażenie placu rekreacyjno – wypoczynkowego – 31000 zł.
  3. Estetyzacja ( prace remontowe, prace konserwatorskie, zakupy roślin i krzewów ozdobnych, zakupy narzędzi i elementów ozdobnych ) – 15667 zł.

Po przegłosowaniu zadań  z funduszu sołeckiego sołtys przedstawił stan realizacji inwestycji gminnych w naszej miejscowości:

  1. Budowa ul. Jachtowej
  2. Budowa przystanku końcowego komunikacji autobusowej ZKM
  3. Budowa skateparku

Miło było widzieć wśród zebranych nowych mieszkańców Rewy. Cieszy ich aktywny udział w dyskusji i świadczy o zainteresowaniu sprawami naszej miejscowości. w zebraniu udział wziął V- Wójt p. Marcin Kopitzki. Dziękuję wszystkim za przybycie i aktywny udział w ustaleniu naszego planu budżetowego na rok – 2022.

 

 

 

Sołtys

Jacek Hennig

 

 

 

Dodaj komentarz
*