Zebranie wiejskie

Posted by soltys On marzec - 10 - 2014

Rewa, dnia 10 marca 2014r.


 


 

OGŁOSZENIE

 

SOŁTYS WSI REWA


NA DZIEŃ


17 marca 2014 r. /poniedziałek/


GODZ. 19,00


w świetlicy wiejskiej przy boisku (ul. Koralowa)

ZWOŁUJE


ZEBRANIE WIEJSKIE

 

PORZĄDEK ZEBRANIA:


1/ rozliczenie środków z funduszu sołeckiego na 2013r.

2/ przygotowanie do sezonu letniego (zmiana organizacji ruchu ul. Słoneczna, Bałtycka, Plażowa, Wodna)

4/ sprawy bieżące


 

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.


 

SOŁTYS
/-/ Marcin Kopitzki

Dodaj komentarz
*