Zebranie wiejskie

Posted by soltys On czerwiec - 8 - 2018

Rewa, dnia 07 czerwiec 2018r.
OGŁOSZENIE
SOŁTYS WSI REWA
NA DZIEŃ
14 czerwca 2018 r. /Czwartek/
GODZ. 18,00
w świetlicy wiejskiej przy boisku (ul. Koralowa)
ZWOŁUJE
ZEBRANIE WIEJSKIE
PORZĄDEK ZEBRANIA:
1/ Przygotowanie do sezonu letniego 2018r (informacja służb)
2/ sprawy bieżące
Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla
sołectwa na dzień zebrania. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim
wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w
drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.
SOŁTYS
/-/ Marcin Kopitzki

Dodaj komentarz
*