Zebranie wiejskie !!!

Posted by soltys On marzec - 3 - 2016

Rewa, dnia 02 marca 2016r.

OGŁOSZENIE
SOŁTYS WSI REWA
NA DZIEŃ
09 marca 2016 r. /Środa/
GODZ. 19,00
w świetlicy wiejskiej przy boisku (ul. Koralowa)
ZWOŁUJE
ZEBRANIE WIEJSKIE
PORZĄDEK ZEBRANIA:

1/ podsumowanie roku 2015 w ramach działalności sołectwa
2/ sprawy bieżące

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

SOŁTYS
/-/ Marcin Kopitzki

Dodaj komentarz
*