ZEBRANIE WIEJSKIE

Posted by soltys On wrzesień - 15 - 2015

Rewa, dnia 15 września 2015r.

OGŁOSZENIE

 SOŁTYS WSI REWA
NA DZIEŃ
23 września 2015 r. /Środa/
GODZ. 18,00
w świetlicy wiejskiej przy boisku (ul. Koralowa)
ZWOŁUJE
ZEBRANIE WIEJSKIE

PORZĄDEK ZEBRANIA:
1/ rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na 2016r. (40.002 zł.)
2/ sprawy bieżące

 

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

SOŁTYS
/-/ Marcin Kopitzki

Dodaj komentarz
*