ZEBRANIE WIEJSKIE

Posted by soltys On czerwiec - 18 - 2015

Rewa, dnia 17 czerwca 2015r.

OGŁOSZENIE

SOŁTYS WSI REWA
NA DZIEŃ
24 czerwca 2015 r. /Środa/
GODZ. 1
9,00
w świetlicy wiejskiej przy boisku (ul. Koralowa)

ZWOŁUJE

ZEBRANIE WIEJSKIE

PORZĄDEK ZEBRANIA:
1/ przygotowanie do sezonu letniego (Straż Gminna, Policja, Peko)

2/ sprawy bieżące

 

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

SOŁTYS
/-/ Marcin Kopitzki

Dodaj komentarz
*