Zebranie wiejskie !!!

Posted by soltys On kwiecień - 14 - 2015

Kosakowo, dnia 13 kwietnia 2015r.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 21 statutów sołectw stanowiących załączniki do Uchwały Nr XXXIV/67/05 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw Gminy Kosakowo oraz na podstawie Zarządzenia Nr 32/2015 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 20 marca 2015r. w sprawie: zwołania zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach Gminy Kosakowo w celu przeprowadzenia wyborów do rad sołeckich


 

WÓJT GMINY KOSAKOWO

NA DZIEŃ

20 kwietnia 2015r. /poniedziałek/

GODZ. 19,00

w Pensjonacie Rewa


 

ZWOŁUJE

ZEBRANIE WIEJSKIE

Sołectwa Rewa

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1/ Ślubowanie nowo wybranego sołtysa na kadencję 2015-2019

2/ Wybór Rady sołeckiej na kadencję 2015-2019.


 

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.


 


 

                                                                                                                                                           Wójt

/-/ Jerzy Włudzik

 

Dodaj komentarz
*