ZEBRANIE WIEJSKIE

Posted by soltys On maj - 14 - 2019


OGŁOSZENIE
SOŁTYS WSI REWA ZWOŁUJE
NA DZIEŃ
22 MAJA 2019 r. (środa )
GODZ. 18,00
w PENSJONACIE REWA PRZY UL.MORSKIEJ 53
ZEBRANIE WIEJSKIE
PORZĄDEK ZEBRANIA:
1/ Omówienie przygotowanie do sezonu letniego
2/ Zmiana zadania w funduszu sołeckim
3/ Sprawy bieżące

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.
Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

SOŁTYS
/-/ Jacek HennigDodaj komentarz
*