Zebranie Wiejskie 10.01.2019r

Posted by soltys On styczeń - 7 - 2019

Rewa, dnia 3 stycznia 2019r.

OGŁOSZENIE
WOJT GMINY KOSAKOWO ORAZ
SOŁTYS WSI REWA
NA DZIEŃ

10 stycznia 2019r. /czwartek/
GODZ. 18,00
w Pensjonacie Rewa
ZWOŁUJĄ
ZEBRANIE WIEJSKIE

PORZĄDEK ZEBRANIA:
1/ przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami celem określenia stanowiska w sprawie projektowanej zmiany w statutach sołectw Gminy Kosakowo,
2/ konsultacje w sprawie zmian w kursowaniu komunikacji publicznej na terenie Gminy
3/ konsultacje w sprawie zmian w organizacji ruchu na terenie Gminy,
4/ sprawy bieżące.

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.
Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.
SOŁTYS
/-/ Marcin Kopitzki

Dodaj komentarz
*