Streszczenie zebrania

Posted by soltys On wrzesień - 21 - 2019

W dniu 11.09.2019 odbyło się Zebranie Wiejskie w Rewie. Głównym punktem było rozdysponowanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020 w kwocie 53999 zł. Mieszkańcy na zebraniu zadecydowali, że środki zostaną wykorzystane w następujący sposób:

1.Budowa chodnika ul. Plażowa – 250 m2 – 30000 zł

2.Estetyzacja miejscowości ( prace remontowe, konserwatorskie, zakup krzewów i roślin ozdobnych ) – 16999 zł

3.Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzanie aktywności obywatelskiej – 7000 zł

Następnym punktem zebrania było przesuniecie środków funduszu sołeckiego z zadania ” Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Morskiej ” do zadania ” Estetyzacja ” w kwocie 10000 zł, który mieszkańcy przegłosowali jednogłośnie. Przesunięcie tych środków było wynikiem odrzucenia przez Powiat projektu budowy sygnalizacji świetlnej przy ul.Morskiej.

Punkt 3 zebrania to sprawy bieżące, w którym to mieszkańcy poprzez merytoryczną dyskusję przedstawili aktualnie nurtujące ich problemy. W zebraniu wziął udział zaproszony V- Wójt p.Marcin Kopitzki. Dziękuję wszystkim przybyłym za aktywny udział w zebraniu i zatwierdzeniu planu budżetowego na 2020 rok.

Sołtys

Jacek Hennig

Dodaj komentarz
*