Streszczenie Zebrania Wiejskiego

Posted by soltys On wrzesień - 17 - 2020

W dniu 08.09.2020 odbyło się Zebranie Wiejskie w Rewie. Głównym tematem zebrania było rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2021 w kwocie 61053 zł oraz sprawy bieżące. Spotkanie naszych mieszkańców miało miejsce w nowo wybudowanym i oddanym do użytku budynku Bosmanatu z zachowaniem obowiązujących przepisów  higieniczno – sanitarnych. Ubolewam, że ze względów konstrukcyjnych budynku i umiejscowieniu sali na piętrze w zebraniu nie mogli wziąć udziału osoby mające trudności w poruszaniu się. Po ożywionej dyskusji zostały zaakceptowane przedstawione przez sołtysa i radę sołecką propozycje przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego na rok 2021. Są to:

  1. Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzanie aktywności obywatelskiej – 8000 zł.
  2. Doposażenie placu zabaw przy ul. Koralowej – 7000 zł.   
  3. Estetyzacja ( prace remontowe, konserwatorskie, zakup roślin i krzewów ozdobnych, zakup narzędzi i elementów ozdobnych ) – 15053 zł.
  4. Wyposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego – 31000 zł

Następnym punktem spotkania były sprawy bieżące, w których sołtys przedstawił trzy wnioski, dotyczące:

1. Zamontowania wyspowych progów zwalniających na ul. Morskiej 4 szt. , na ul. Lódzkiej 1 szt.

2. Zabezpieczenia przez Wójta środków finansowych na rok 2021 na remont Alei Zasłużonych Ludzi Morza.

3. Uruchomienia procedur umożliwiających zbudowanie zabezpieczeń przeciwdziałających zalewaniu zachodniej             części Rewy podczas sztormowych wysokich stanach wód Zatoki Puckiej.

Wyżej przedstawione wnioski zostały przegłosowane przez mieszkańców i jako uchwały przedstawione Wójtowi w celu dalszej realizacji.

W zebraniu wziął udział zaproszony V-Wójt p. Marcin Kopitzki. Dziękuję wszystkim za przybycie i aktywny udział w  ustaleniu naszego planu budżetowego na rok 2021.

 

 

Soltys

Jacek Hennig

 

 

Dodaj komentarz
*