po zebraniu…

Posted by soltys On czerwiec - 15 - 2018

Znalezione obrazy dla zapytania zebranie wiejskie

Szanowni Państwo. Pozwólcie, że przedstawię krótką informację o wczorajszym zebraniu wiejskim w Rewie. Spotkaliśmy się w świetlicy wiejskiej o godzinie 18.00. Tradycyjnie musieliśmy odczekać 15 minut, aby móc podejmować prawomocne decyzje, co oczywiście spowodowane jest niską frekwencją. Z zaproszonych gości przybyli z-ca wójta Gminy Kosakowo Pan Marcin Majek, kierownik ref. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w UG Pani Anna Browarczyk, przedstawiciele policji w osobach komendanta komisariatu policji w Kosakowie oraz dzielnicowego Rewy, przedstawiciel Straży Gminnej oraz dyrekcja PUK PEKO w osobie Pana Zdzisława Jaroniego. Odwiedził nas również zaprzyjaźniony radny z Kosakowa Pan Jerzy Stankiewicz.

Na początku zebrania przedstawiłem mieszkańcom, informacje o stanie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego oraz innych mniejszych i większych inwestycjach prowadzonych w Rewie a finansowanych z budżetu gminy czy też środków zewnętrznych. Poinformowałem również o akcjach podejmowanych przez sołectwo. Następnie głos zabrali goście przedstawiając informację o stanie przygotowania do sezonu letniego w ramach ich kompetencji. Po wystąpieniach gości odbyła się dyskusja, momentami ożywiona ale przede wszystkim merytoryczna za co serdecznie dziękuję. Podczas rozmów wykrystalizował się jeden, główny problem dotyczący parkowania pojazdów w miejscowości a dokładnie brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych co powinno skłonić wszystkich do podjęcia kroków, zmierzających do rozwiązania tego problemu, który oczywiście będzie narastał. Dyskutowano również o wielu innych sprawach. Mieszkańcy zadawali pytania, na które goście starali się jak najlepiej odpowiadać. Podjęto również jeden wniosek formalny, dotyczący budowy dwóch przejść dla pieszych przy ulicy Jantarowej i Wiklinowej. Jedynym minusem, nad którym ubolewam to jak zwykle niska frekwencja mieszkańców.

Pragnę raz jeszcze podziękować wszystkim mieszkańcom i gościom za przybycie i za miłą, merytoryczną dyskusję.

Pozdrawiam serdecznie. Sołtys

Dodaj komentarz
*