….po zebraniu wiejskim

Posted by soltys On marzec - 18 - 2014

   W dniu wczorajszym tj. 17 marca w świetlicy wiejskiej odbyło się zebranie wiejskie.

Wśród zaproszonych gości w osobach Wójta Gminy Jerzego Włudzika, zastępcy wójta Zdzisława Miszewskiego, dyrektora PEKO Zdzisława Jaroniego oraz przedstawicieli straży gminnej, rozmawiano między innymi o przygotowaniu Rewy do sezonu letniego.

Przygotowania te kolejno omawiano po czym goście odpowiadali na pytania zebranych mieszkańców.

Sołtys przedstawił również koszty i realizacje inwestycji przeprowadzonych w ramach    funduszu sołeckiego w roku 2013.

Na zebraniu mieszkańcy podjęli dwie uchwały. Jedną o wprowadzeniu w okresie letnim od 1 czerwca do 30 września ruchu jednokierunkowego na ulicach Plażowej, Wodnej, Bałtyckiej, Słonecznej oraz uchwały o przesunięciu znaku informującego o strefie zamieszkania wraz z ostrzeżeniem świetlnym na wysokość posesji przy ulicy Morskiej 90. Omówiono również wiele spraw bieżących dotyczących sołectwa.

 

Za udział w zebraniu i spokojną rzeczową dyskusję mimo niesprzyjającej aury oraz krótkotrwałych problemów technicznych wszystkim zebranym serdecznie dziekuję.

Sołtys wsi Rewa Marcin Kopitzki

Dodaj komentarz
*