….po zebraniu wiejskim

Posted by soltys On wrzesień - 26 - 2018

W dniu wczorajszym odbyło się zebranie wiejskie w Rewie. Głównym punktem obrad było, rozdysponowanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2019. Do dyspozycji mamy kwotę 52 264 zł. Decyzją mieszkańców środki zostały rozdysponowane w następujący sposób:

1. przygotowanie dokumentacji pod budowę sygnalizacji świetlnej przy ulicy Morskiej 10000 zł

2. Budowa nowych i remont istniejących chodników 25000 zł

3. zakup i montaż kamery monitoringu na ulicy Koralowej 5000 zl

4. Estetyzacja wsi 6000 zł

5. upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej 6264 zł

Kolejnym punktem zebrania były sprawy bieżące dotyczące sołectwa. Odbyła się dyskusja nad poruszanymi problemami. W zebraniu brali również udział zaproszeni wójt Jerzy Włudzik oraz zastępca wójta Marcin Majek. Dziękuję wszystkim przybyłem za obecność i merytoryczną dyskusję .

Dodaj komentarz
*