…po zebraniu wiejskim

Posted by soltys On wrzesień - 26 - 2017

Szanowni Państwo w dniu wczorajszym odbyło się w Rewie zebranie wiejskie. Mieszkańcy w ilości 34 osób przyjęli zaproponowany porządek zebrania wraz z dwoma zmianami.

W pierwszym punkcie Wójt Gminy przedstawił do konsultacji projekt zmian statutu sołeckiego. Zmiana ta została pozytywnie zaakceptowana wraz z wnioskiem, o przeznaczeniu zaoszczędzonych na nie przeprowadzonych wyborach środków, na rzecz danej miejscowości, w której do wyborów nie doszło.
Kolejnym punktem zebrania było, rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2018 w kwocie 51832 zł. Tu mieszkańcy przyjęli propozycję rady sołeckiej i zdecydowali o przeznaczeniu środków na poszczególne zadania:
1. zagospodarowanie terenu wokół slipu przy ulicy Koralowej na kwotę 20000 zł.
2. konserwacje elementów drewnianych przy promenadzie na kwotę 5000 zł
3. wkłada sołectwa na modernizację pomostu (wymiana całej konstrukcji drewnianej na kompozytowa) na kwotę 10000 zł.
4. upowszechnianie idei samorządowej na kwote 6000 zł
5. budowa zejścia (schodów) z ulicy Morskiej na promenadę „za ślimakiem”, początek promenady oraz estetyzacja wsi na kwotę 10832 zł

W trzecim punkcie porządku zebranie zdecydowało, o zmniejszeniu z 20000 zł na 10000 zł, tegorocznego zadania z funduszu sołeckiego tj. „Budowa boiska do koszykówki i skateparku” i przeznaczenie tej kwoty, na zakup roślin typu Tuja i obsadzenie nimi ogrodzenia przy przedszkolu oraz zakup iluminacji świątecznych.

W sprawach bieżących odbyła się, dość ciekawa dyskusja na temat prowadzenia działalności żeglarskiej w Rewie i zagospodarowania terenów pod tą działalność. Efektem dyskusji jest kolejne zebranie wiejskie (9 października ) w szerszym gronie, aby określić i omówić istniejące różnice.

Przegłosowano również wniosek o wystąpienie przez Wójta Gminy do Zarządu Dróg w Pucku o naprawę chodników przy drodze powiatowej ulicy Morskiej.

Pragnę podziękować wszystkim przybyłym mieszkańcom, gościom za spokojną, merytoryczną choć momentami emocjonalną dyskusję oraz podjęte wnioski wraz z akceptacją proponowanych zadań w ramach funduszu sołeckiego.
Pozdrawiam sołtys Marcin Kopitzki

Dodaj komentarz
*