Odpady wielkogabarytowe

Posted by soltys On kwiecień - 23 - 2014

 

Informujemy, że w kwietniu 2014 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon, a także odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do 80 l na lokal mieszkalny) z podziałem na następujące rejony:

22.04 – Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz
23.04 – Kosakowo, Pierwoszyno

24.04 – Rewa, Mechelinki
25.04 – Mosty, Kosakowo-Osiedle Złote Piaski
26.04 – Pogórze, Suchy Dwór

Do odpadów wielkogabarytowych, należą takie odpady jak:
– zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (np. lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, armatura sanitarna),

– sprzęt elektroniczny (np. telewizory, radia, komputery, odkurzacze),
– stare meble,
– stolarka budowlana (okna, drzwi),
– inne przedmioty o dużych rozmiarach.

W dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych można także wystawiać zużyte opony.

W zabudowie jednorodzinnej komunalne odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję,  w miejscu nieutrudniającym ruchu drogowego i ułatwiającym załadunek sprzętu na pojazdy. W zabudowie wielorodzinnej należy ustawić je przy pergoli śmietnikowej. Tak zebrane stare meble, sprzęt AGD i RTV, oraz stolarka budowla, trafiają do Zakładu Zagospodarowania Odpadów „EKO DOLINA” Sp. z o.o.

Do odpadów budowlanych i rozbiórkowe zalicza się powstały w trakcie przeprowadzania remontów w mieszkaniach i domach:
– gruz ceglany, ceramiczny i betonowy,
– elementy ceramiki (płytki, armatura sanitarna),
– instalacje metalowe i winidurowe (wanny, armatura, przewody wodociągowe i kanalizacyjne),
– złom, stal zbrojeniowa,
– odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych (futryny, drzwi, okna, posadzki, boazeria), materiały izolacyjne, instalacje elektryczne, styropian budowlany,
– gleba i grunt z wykopów.

Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych robót remontowych wykonywanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych będą odbierane przez firmę wywozową w ilości do 80 l na lokal mieszkalny.

 

Dodaj komentarz
*