Harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych na terenie Gminy Kosakowo w 2015 roku

  ZABUDOWA JEDNORODZINNA

 

Poniedziałek

Rewa

Mosty ulice:

Cisowa, Hebanowa, Cyprysowa, Sadowa, Wałowa, Miłorzębowa, Jaworowa, Morwowa, Magnoliowa, Jarzębinowa, Olchowa, Limbowa, Łąkowa, Sekwojowa, Okrężna, Deszczowa, Spacerowa, Księżycowa, Kameliowa, Wichrowa

05.01.2015r., 19.01.2015r., 02.02.2015r., 16.02.2015r., 02.03.2015r., 16.03.2015r., 30.03.2015r., 13.04.2015r., 27.04.2015r., 11.05.2015r. ,25.05.2015r., 08.06.2015r., 22.06.2015r., 06.07.2015r., 20.07.2015r., 03.08.2015r., 17.08.2015r., 31.08.2015r., 14.09.2015r., 28.09.2015r., 12.10.2015r., 26.10.2015r., 09.11.2015r., 23.11.2015r., 07.12.2015r., 21.12.2015r.

 

 

Środa

Mosty – pozostałe ulice

Kosakowo – ul. Złote piaski, Bazyliowa, Szafranowa, Aloesowa, Tymiankowa, Anyżowa, Rodzynkowa

07.01.2015r., 21.01.2015r., 04.02.2015r., 18.02.2015r., 04.03.2015r., 18.03.2015r., 01.04.2015r., 15.04.2015r., 29.04.2015r., 13.05.2015r., 27.05.2015r., 10.06.2015r., 24.06.2015r., 08.07.2015r., 22.07.2015r., 05.08.2015r., 19.08.2015r., 02.09.2015r., 16.09.2015r., 30.09.2015r., 14.10.2015r., 28.10.2015r., 10.11.2015r., 25.11.2015r., 09.12.2015r., 23.12.2015r.

 

 

Piątek

Dębogórze

Dębogórze Wybudowanie

Kazimierz

09.01.2015r., 23.01.2015r., 06.02.2015r., 20.02.2015r., 06.03.2015r., 20.03.2015r., 03.04.2015r., 17.04.2015r., 02.05.2015r., 15.05.2015r., 29.05.2015r., 12.06.2015r., 26.06.2015r., 10.07.2015r., 24.07.2015r., 07.08.2015r., 21.08.2015r., 04.09.2015r., 18.09.2015r.,02.10.2015r., 16.10.2015r., 30.10.2015r., 13.11.2015r., 27.11.2015r., 11.12.2015r., 28.12.2015r.,

 

 

Poniedziałek

Mechelinki

Mosty: ul Widokowa, Wiązowa, Bukowa

Suchy Dwór

12.01.2015r., 26.01.2015r., 09.02.2015r., 23.02.2015r., 09.03.2015r., 23.03.2015r., 07.04.2015r., 20.04.2015r., 04.05.2015r. ,18.05.2015r., 01.06.2015r., 15.06.2015r., 29.06.2015r., 13.07.2015r., 27.07.2015r., 10.08.2015r., 24.08.2015r., 07.09.2015r., 21.09.2015r., 05.10.2015r., 19.10.2015r., 02.11.2015r., 16.11.2015r., 30.11.2015r., 14.12.2015r., 28.12.2015r.

 

 

Środa

Kosakowo – pozostałe ulice

Pierwoszyno

14.01.2015r., 28.01.2015r., 11.02.2015r., 25.02.2015r., 11.03.2015r., 25.03.2015r., 08.04.2015r., 22.04.2015r., 06.05.2015r. ,20.05.2015r., 03.06.2015r., 17.06.2015r., 01.07.2015r., 15.07.2015r., 29.07.2015r., 12.08.2015r., 26.08.2015r., 09.09.2015r., 23.09.2015r., 07.10.2015r., 21.10.2015r., 04.11.2015r., 18.11.2015r., 02.12.2015r., 16.12.2015r., 30.12.2015r.

 

 

Piątek

Pogórze

02.01.2015r., 16.01.2015r., 30.01.2015r., 13.02.2015r., 27.02.2015r., 13.03.2015r., 27.03.2015r., 10.04.2015r., 24.04.2015r., 08.05.2015r. ,22.05.2015r., 05.06.2015r., 19.06.2015r., 03.07.2015r., 17.07.2015r., 31.07.2015r., 14.08.2015r., 28.08.2015r., 11.09.2015r., 25.09.2015r., 09.10.2015r., 23.10.2015r., 06.11.2015r., 20.11.2015r., 04.12.2015r., 18.12.2015r.

 

 

 

 

ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH W 2015 ROKU

Gm. Kosakowo – zabudowa jednorodzinna

 

PLASTIK

MAKULATURA

SZKŁO

BIODEGRADOWALNE

Miejscowość

Dzień odbioru – czwartek

Dębogórze

Dębogórze Wybudowanie

Kazimierz

Kosakowo – Złote Piaski

Mosty

Rewa

 

08.01.2015r., 22.01.2015r., 05.02.2015r., 19.02.2015r., 05.03.2015r., 19.03.2015r., 02.04.2015r., 16.04.2015r., 30.04.2015r., 14.05.2015r., 28.05.2015r., 11.06.2015r., 25.06.2015r., 09.07.2015r., 23.07.2015r., 06.08.2015r., 20.08.2015r., 03.09.2015r., 17.09.2015r.,01.10.2015r., 15.10.2015r., 29.10.2015r., 12.11.2015r., 26.11.2015r., 10.12.2015r., 24.12.2015r.,

Mechelinki

Kosakowo

Pierwoszyno

Pogórze

Suchy Dwór

03.01.2015r., 15.01.2015r., 29.01.2015r., 12.02.2015r., 26.02.2015r., 12.03.2015r., 26.03.2015r., 09.04.2015r., 23.04.2015r., 07.05.2015r., 21.05.2015r., 06.06.2015r., 18.06.2015r., 02.07.2015r., 16.07.2015r., 30.07.2015r., 13.08.2015r., 27.08.2015r., 10.09.2015r., 24.09.2015r., 08.10.2015r., 22.10.2015r., 05.11.2015r., 19.11.2015r., 03.12.2015r., 17.12.2015r., 31.12.2015r.

         
 

 

 

ŻUŻEL I POPIÓŁ PALENISKOWY

Odbiór z terenu całej gminy Kosakowo

Dzień odbioru – wtorek

27.01.2015r., 24.02.2015r., 31.03.2015r., 28.04.2015r., 26.05.2015r., 23.06.2015r., 28.07.2015r., 25.08.2015r., 29.09.2015r., 27.10.2015r., 24.11.2015r., 22.12.2015r.

 

 

Dodaj komentarz
*