Fundusz sołecki

Posted by soltys On marzec - 28 - 2021

W dniu 19.03 2021 zebrała się Rada Sołecka, która ze względu na zagrożenie epidemiologiczne z powodu COVID – 19 i związane z tym zakazy organizowania spotkań i imprez , na podst. Ust. z dnia 07.10.2020 r art.27.1 (” W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID – 19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, kompetencje Zebrania Wiejskiego dotyczące uchwalania wniosku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego lub wniosku o zmianę przedsięwzięcia lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu może wykonywać Rada Sołecka na wniosek Sołtysa „) przegłosowała zmianę zadania i przekazania kwoty 8000 zł z zadania ” Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzanie aktywności obywatelskiej ” do zadania ” Estetyzacja ( prace remontowe, konserwatorskie, zakup roślin i krzewów ozdobnych ) ”

Sołtys

Jacek Hennig

Dodaj komentarz
*