Zebranie wiejskie

Posted by soltys On wrzesień - 20 - 2018

 

Rewa, dnia 18 września 2018r.

OGŁOSZENIE

SOŁTYS WSI REWA
NA DZIEŃ
25 września 2018 r. /Wtorek/
GODZ. 18,00
w świetlicy wiejskiej przy boisku (ul. Koralowa)

ZWOŁUJE
ZEBRANIE WIEJSKIE

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1/ Rozdysponowanie środków w ramach Funduszu sołeckiego na rok 2019 (52 264 zł)

2/ sprawy bieżące

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

SOŁTYS
/-/ Marcin Kopitzki

Dodaj komentarz
*