Sołtys, Rada sołecka i Radni

Autor: admin Dnia: 3 - sierpnia - 2011

SOŁECTWO REWA – kadencja 2015-2019

 
Sołtys wsi Rewa

Marcin Kopitzki

Sołtysa w pracy na rzecz lokalnej społeczności wspomaga pięcioosobowa rada sołecka w osobach:

Katarzyna Milanowska

Jolanta Dobryłko

Jacek Hennig

Zdzisław Migga

Jarosław Wittsztok

 

Radny wsi Rewa – kadencja 2014 – 2018

Marcin Kopitzki

Radni Rady Powiatu – kadencja 2014 – 2018

Alina Merchel – Mosty

Andrzej Dzienisz – Dębogórze

Sylwester Raducha – Pogórze