Życzenia Świąteczne

Autor: soltys Dnia: 16 - grudnia - 2020

Streszczenie Zebrania Wiejskiego

Autor: soltys Dnia: 17 - września - 2020

W dniu 08.09.2020 odbyło się Zebranie Wiejskie w Rewie. Głównym tematem zebrania było rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2021 w kwocie 61053 zł oraz sprawy bieżące. Spotkanie naszych mieszkańców miało miejsce w nowo wybudowanym i oddanym do użytku budynku Bosmanatu z zachowaniem obowiązujących przepisów  higieniczno – sanitarnych. Ubolewam, że ze względów konstrukcyjnych budynku i umiejscowieniu sali na piętrze w zebraniu nie mogli wziąć udziału osoby mające trudności w poruszaniu się. Po ożywionej dyskusji zostały zaakceptowane przedstawione przez sołtysa i radę sołecką propozycje przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego na rok 2021. Są to:

  1. Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzanie aktywności obywatelskiej – 8000 zł.
  2. Doposażenie placu zabaw przy ul. Koralowej – 7000 zł.   
  3. Estetyzacja ( prace remontowe, konserwatorskie, zakup roślin i krzewów ozdobnych, zakup narzędzi i elementów ozdobnych ) – 15053 zł.
  4. Wyposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego – 31000 zł

Następnym punktem spotkania były sprawy bieżące, w których sołtys przedstawił trzy wnioski, dotyczące:

1. Zamontowania wyspowych progów zwalniających na ul. Morskiej 4 szt. , na ul. Lódzkiej 1 szt.

2. Zabezpieczenia przez Wójta środków finansowych na rok 2021 na remont Alei Zasłużonych Ludzi Morza.

3. Uruchomienia procedur umożliwiających zbudowanie zabezpieczeń przeciwdziałających zalewaniu zachodniej             części Rewy podczas sztormowych wysokich stanach wód Zatoki Puckiej.

Wyżej przedstawione wnioski zostały przegłosowane przez mieszkańców i jako uchwały przedstawione Wójtowi w celu dalszej realizacji.

W zebraniu wziął udział zaproszony V-Wójt p. Marcin Kopitzki. Dziękuję wszystkim za przybycie i aktywny udział w  ustaleniu naszego planu budżetowego na rok 2021.

 

 

Soltys

Jacek Hennig

 

 

Zebranie Wiejskie

Autor: soltys Dnia: 1 - września - 2020

Rewa dnia 01.09.2020r.

OGŁOSZENIE

SOŁTYS WSI REWA

NA DZIEŃ

08 września 2020r. / wtorek /

GODZ. 19.00

w budynku bosmanatu przy ul. Koralowej 5

ZWOŁUJE

ZEBRANIE WIEJSKIE

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1. Rozdysponowanie środków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021

2. Sprawy bieżące

MASECZKI NA TWARZ OBOWIĄZKOWE

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

SOŁTYS

Jacek Hennig

Zasady korzystania z kąpielisk

Autor: soltys Dnia: 5 - lipca - 2020

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-COV-2 

 

 

SKMBT_C22020060808060

Opłata za slipowanie

Autor: soltys Dnia: 5 - czerwca - 2020

    Z dniem 08.06 2020 zostaje wprowadzona oplata za korzystanie ze slipów ( czyli wodowanie i wyciąganie jednostek pływających ) oraz opłata postojowa przy molo. Jednorazowa opłata za każdą operację wynosi 15 zł, natomiast opłaty postojowe w/g tabeli opłat. Odpowiedzialnym za pobieraniem opłat i prawidłowością działania systemu będzie bosman jachtklubu.

                                                                                                                                                                                Sołtys

                                                                                                                                                                         Jacek Hennig

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Autor: soltys Dnia: 11 - kwietnia - 2020

    W ten wyjątkowy czas Świąt Wielkanocnych, mimo niedogodności życia dnia codziennego i wielkiej próbie, której każdy z nas został poddany życzę wszystkim mieszkańcom zdrowia, życzliwości, optymizmu, cierpliwości oraz radosnego wiosennego nastroju.

 

                                                                                                                                                Sołtys

                                                                                                                                                  Jacek Hennig

Bal Seniora

Autor: soltys Dnia: 17 - stycznia - 2020

Dzięki gościnności państwa Bożeny i Jerzego Olszewskim w dniu 04.01.2020 odbyło się kolejny już raz tradycyjne spotkanie naszych seniorów zwane ” Balem Seniora „. Jest to szczególny dzień w ich życiu. To spotkanie jest wyrazem naszej wdzięczności za to jakim są wsparciem i jak ważną rolę odgrywają w naszej społeczności, podkreśleniem ich wartości. W ciepłej atmosferze, którą umilała doskonała muzyka i znakomite jedzenie nasi seniorzy spędzili radosny wieczór w swoim towarzystwie. Tradycyjnie wybrano Króla i Królową balu. Również podczas balu jest wręczane honorowe wyróżnienie ” Przyjaciel Rewy „. W tym roku to zaszczytne wyróżnienie otrzymał Pan Marcin Kopitzki za długoletnią pracę samorządową oraz za pracę na rzecz naszej miejscowości. Dziękujemy naszym seniorom za wspaniałą zabawę i życzymy im jeszcze wielu tak radosnych spotkań.

 

Sołtys

Jacek Hennig

 

 

Streszczenie zebrania

Autor: soltys Dnia: 21 - września - 2019

W dniu 11.09.2019 odbyło się Zebranie Wiejskie w Rewie. Głównym punktem było rozdysponowanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020 w kwocie 53999 zł. Mieszkańcy na zebraniu zadecydowali, że środki zostaną wykorzystane w następujący sposób:

1.Budowa chodnika ul. Plażowa – 250 m2 – 30000 zł

2.Estetyzacja miejscowości ( prace remontowe, konserwatorskie, zakup krzewów i roślin ozdobnych ) – 16999 zł

3.Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzanie aktywności obywatelskiej – 7000 zł

Następnym punktem zebrania było przesuniecie środków funduszu sołeckiego z zadania ” Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Morskiej ” do zadania ” Estetyzacja ” w kwocie 10000 zł, który mieszkańcy przegłosowali jednogłośnie. Przesunięcie tych środków było wynikiem odrzucenia przez Powiat projektu budowy sygnalizacji świetlnej przy ul.Morskiej.

Punkt 3 zebrania to sprawy bieżące, w którym to mieszkańcy poprzez merytoryczną dyskusję przedstawili aktualnie nurtujące ich problemy. W zebraniu wziął udział zaproszony V- Wójt p.Marcin Kopitzki. Dziękuję wszystkim przybyłym za aktywny udział w zebraniu i zatwierdzeniu planu budżetowego na 2020 rok.

Sołtys

Jacek Hennig

Dożynki

Autor: soltys Dnia: 9 - września - 2019

      W sobotę 07.09.2019 w Kosakowie odbyły się Dożynki Gminne, na których nasza miejscowość zaprezentowała się bardzo dobrze pod względem organizacyjnym, a przede wszystkim kulinarnym. Ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom biorącym udział w przygotowaniach do dożynek za ich pracę, poświęcenie i zaangażowanie jaki osobom reprezentującym Rewę w korowodzie dożynkowym.

                                                                                     Sołtys

                                                                               Jacek Hennig

Dożynki

Autor: soltys Dnia: 2 - września - 2019

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału i reprezentowania Rewy w Dożynkach Gminnych , które odbędą się w Kosakowie w sobotę 07.09.2019. Rozpoczęcie i przemarsz korowodu dożynkowego o godz. 13.45. Po zakończeniu uroczystości oficjalnych rozpocznie się program rozrywkowy, gdzie każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Sołtys wraz z Radą Sołecką zaprasza również naszych mieszkańców do odwiedzenia naszego stoiska, w którym przygotowany będzie poczęstunek

 

 

Sołtys

Jacek Hennig