Najazd naszego Sołtysa na rewską siedzibę senioralną

Autor: soltys Dnia: 16 - lutego - 2022

W środowe przedpołudnie 16 lutego br. uczestników zajęć kreatywnych i brydżowych w rewskiej siedzibie senioralnej spotkała nie lada niespodzianka – na tereny należące do nieco starszych nastolatków najechał sołtys Rewy pan Jacek Hennig, usiłując za wszelką cenę dostać się na zajęcia. Cóż, nie spełniał niestety kryterium wiekowego, ale wycofując się ofiarował nam sołecki haracz w postaci zapasu ochronnych masek, za co oczywiście składamy serdeczne podziękowania. I zapraszamy ponownie! Zachęcamy również wszystkich mieszkańców Rewy powyżej 55 roku życia – i nie tylko Rewy – do uczestniczenia w spotkaniach, warsztatach i zajęciach prowadzonych w naszej siedzibie. Do zobaczenia!

 

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Autor: soltys Dnia: 12 - grudnia - 2021

Dożynki powiatowo – gminne – 2021

Autor: soltys Dnia: 19 - września - 2021

Po dwóch latach przerwy, mogliśmy znów cieszyć się Świętem Plonów, były to dożynki powiatowo – gminne. Mimo opadów deszczu zgromadziły tłumy mieszkańców naszej gminy oraz  ościennych miejscowości. Niekorzystną aurę osłodził bogaty program artystyczny, gdzie każdy w zależności od zainteresowań mógł znaleźć coś dla siebie. Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się kolorowe, pięknie i pomysłowo udekorowane, czasami z nutą fantazji prezentacje miejscowości. W skład każdego stoiska wchodziła też część konsumpcyjna, do której zapraszani byli mieszkańcy  oraz goście na poczęstunek.  O bogato zastawiony stół naszej miejscowości zadbali nasi gastronomicy, sołtys wraz z radą sołecką oraz mieszkańcy. W naszym stoisku mieliśmy zaszczyt gościć Starostę Puckiego, Wójta, Vice Wójta oraz przedstawicieli z partnerskiej gminy z Francji. Dlatego dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły się do prezentacji naszej miejscowości na tegorocznych dożynkach.

Sołtys

Jacek Hennig

Streszczenie Zebrania Wijskiego

Autor: soltys Dnia: 2 - września - 2021

W dniu 25.08.2021 r odbyło się Zebranie Wiejskie w Rewie. Porządek dnia obejmował 2 punkty:

 1. Rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2022.
 2. Sprawy bieżące.

Kwota przypadająca do rozdysponowania z funduszu sołeckiego w roku –  2022 wynosi 66677 zł. Po dyskusji i wyjaśnieniu kilku spraw dotyczących funduszu w wyniku głosowania zostały przyjęte przedstawione przez Sołtysa i Radę Sołecką propozycje przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego na rok –  2022. Są to:

 1. Upowszechnienie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej – 20000 zł.
 2. Wyposażenie placu rekreacyjno – wypoczynkowego – 31000 zł.
 3. Estetyzacja ( prace remontowe, prace konserwatorskie, zakupy roślin i krzewów ozdobnych, zakupy narzędzi i elementów ozdobnych ) – 15667 zł.

Po przegłosowaniu zadań  z funduszu sołeckiego sołtys przedstawił stan realizacji inwestycji gminnych w naszej miejscowości:

 1. Budowa ul. Jachtowej
 2. Budowa przystanku końcowego komunikacji autobusowej ZKM
 3. Budowa skateparku

Miło było widzieć wśród zebranych nowych mieszkańców Rewy. Cieszy ich aktywny udział w dyskusji i świadczy o zainteresowaniu sprawami naszej miejscowości. w zebraniu udział wziął V- Wójt p. Marcin Kopitzki. Dziękuję wszystkim za przybycie i aktywny udział w ustaleniu naszego planu budżetowego na rok – 2022.

 

 

 

Sołtys

Jacek Hennig

 

 

 

Zebranie Wiejskie

Autor: soltys Dnia: 16 - sierpnia - 2021

Rewa, dnia 16 sierpnia 2021r.

OGŁOSZENIE
SOŁTYS WSI REWA
NA DZIEŃ

25 sierpnia 2021r. /środa/
Godz. 19.00 w Pensjonacie ” Rewa” ul.Morska 53 
ZWOŁUJE
ZEBRANIE WIEJSKIE

   PORZĄDEK ZEBRANIA:

1.Rozdysponowanie środków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 ( 66677 zł )
2. Sprawy bieżące.

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

 

 

SOŁTYS
/-/ Jacek Hennig

Życzenia Świąteczne

Autor: soltys Dnia: 1 - kwietnia - 2021

Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, spokój oraz wzajemną życzliwość, aby stały się źródłem umacniania ducha.

                                            Sołtys

                                          Jacek Hennig

 

Fundusz sołecki

Autor: soltys Dnia: 28 - marca - 2021

W dniu 19.03 2021 zebrała się Rada Sołecka, która ze względu na zagrożenie epidemiologiczne z powodu COVID – 19 i związane z tym zakazy organizowania spotkań i imprez , na podst. Ust. z dnia 07.10.2020 r art.27.1 (” W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID – 19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, kompetencje Zebrania Wiejskiego dotyczące uchwalania wniosku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego lub wniosku o zmianę przedsięwzięcia lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu może wykonywać Rada Sołecka na wniosek Sołtysa „) przegłosowała zmianę zadania i przekazania kwoty 8000 zł z zadania ” Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzanie aktywności obywatelskiej ” do zadania ” Estetyzacja ( prace remontowe, konserwatorskie, zakup roślin i krzewów ozdobnych ) ”

Sołtys

Jacek Hennig

Maseczki ochronne

Autor: soltys Dnia: 26 - marca - 2021

Wśród mieszkańców zostały rozdysponowane maseczki ochronne z rezerw państwowych. Każdemu mieszkańcowi został przydzielony pakiet z czterema maseczkami. Są to maseczki medyczne trzywarstwowe z datą produkcji z roku 2020 i 24 miesięcznym terminem przydatności do użycia. Stosując się do rozporządzeń sanitarnych odnośnie panującej pandemii COVID – 19 maseczki zostały dostarczone państwu do skrzynek pocztowych w ilości odpowiadającej ilości mieszkańców danej posesji. Jeżeli ktoś został pominięty lub otrzymał zaniżoną ilość to przepraszam i proszę o kontakt ( tel. do sołtysa – 692712968 ) w celu uzupełnienia odpowiedniej ilości masek.

                                                                                                                                                           Sołtys

                                                                                                                                                   Jacek Hennig

 

Życzenia Świąteczne

Autor: soltys Dnia: 16 - grudnia - 2020

Streszczenie Zebrania Wiejskiego

Autor: soltys Dnia: 17 - września - 2020

W dniu 08.09.2020 odbyło się Zebranie Wiejskie w Rewie. Głównym tematem zebrania było rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2021 w kwocie 61053 zł oraz sprawy bieżące. Spotkanie naszych mieszkańców miało miejsce w nowo wybudowanym i oddanym do użytku budynku Bosmanatu z zachowaniem obowiązujących przepisów  higieniczno – sanitarnych. Ubolewam, że ze względów konstrukcyjnych budynku i umiejscowieniu sali na piętrze w zebraniu nie mogli wziąć udziału osoby mające trudności w poruszaniu się. Po ożywionej dyskusji zostały zaakceptowane przedstawione przez sołtysa i radę sołecką propozycje przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego na rok 2021. Są to:

 1. Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzanie aktywności obywatelskiej – 8000 zł.
 2. Doposażenie placu zabaw przy ul. Koralowej – 7000 zł.   
 3. Estetyzacja ( prace remontowe, konserwatorskie, zakup roślin i krzewów ozdobnych, zakup narzędzi i elementów ozdobnych ) – 15053 zł.
 4. Wyposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego – 31000 zł

Następnym punktem spotkania były sprawy bieżące, w których sołtys przedstawił trzy wnioski, dotyczące:

1. Zamontowania wyspowych progów zwalniających na ul. Morskiej 4 szt. , na ul. Lódzkiej 1 szt.

2. Zabezpieczenia przez Wójta środków finansowych na rok 2021 na remont Alei Zasłużonych Ludzi Morza.

3. Uruchomienia procedur umożliwiających zbudowanie zabezpieczeń przeciwdziałających zalewaniu zachodniej             części Rewy podczas sztormowych wysokich stanach wód Zatoki Puckiej.

Wyżej przedstawione wnioski zostały przegłosowane przez mieszkańców i jako uchwały przedstawione Wójtowi w celu dalszej realizacji.

W zebraniu wziął udział zaproszony V-Wójt p. Marcin Kopitzki. Dziękuję wszystkim za przybycie i aktywny udział w  ustaleniu naszego planu budżetowego na rok 2021.

 

 

Soltys

Jacek Hennig