Streszczenie zebrania

Autor: soltys Dnia: 21 - września - 2019

W dniu 11.09.2019 odbyło się Zebranie Wiejskie w Rewie. Głównym punktem było rozdysponowanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020 w kwocie 53999 zł. Mieszkańcy na zebraniu zadecydowali, że środki zostaną wykorzystane w następujący sposób:

1.Budowa chodnika ul. Plażowa – 250 m2 – 30000 zł

2.Estetyzacja miejscowości ( prace remontowe, konserwatorskie, zakup krzewów i roślin ozdobnych ) – 16999 zł

3.Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzanie aktywności obywatelskiej – 7000 zł

Następnym punktem zebrania było przesuniecie środków funduszu sołeckiego z zadania ” Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Morskiej ” do zadania ” Estetyzacja ” w kwocie 10000 zł, który mieszkańcy przegłosowali jednogłośnie. Przesunięcie tych środków było wynikiem odrzucenia przez Powiat projektu budowy sygnalizacji świetlnej przy ul.Morskiej.

Punkt 3 zebrania to sprawy bieżące, w którym to mieszkańcy poprzez merytoryczną dyskusję przedstawili aktualnie nurtujące ich problemy. W zebraniu wziął udział zaproszony V- Wójt p.Marcin Kopitzki. Dziękuję wszystkim przybyłym za aktywny udział w zebraniu i zatwierdzeniu planu budżetowego na 2020 rok.

Sołtys

Jacek Hennig

Dożynki

Autor: soltys Dnia: 9 - września - 2019

      W sobotę 07.09.2019 w Kosakowie odbyły się Dożynki Gminne, na których nasza miejscowość zaprezentowała się bardzo dobrze pod względem organizacyjnym, a przede wszystkim kulinarnym. Ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom biorącym udział w przygotowaniach do dożynek za ich pracę, poświęcenie i zaangażowanie jaki osobom reprezentującym Rewę w korowodzie dożynkowym.

                                                                                     Sołtys

                                                                               Jacek Hennig

Dożynki

Autor: soltys Dnia: 2 - września - 2019

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału i reprezentowania Rewy w Dożynkach Gminnych , które odbędą się w Kosakowie w sobotę 07.09.2019. Rozpoczęcie i przemarsz korowodu dożynkowego o godz. 13.45. Po zakończeniu uroczystości oficjalnych rozpocznie się program rozrywkowy, gdzie każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Sołtys wraz z Radą Sołecką zaprasza również naszych mieszkańców do odwiedzenia naszego stoiska, w którym przygotowany będzie poczęstunek

 

 

Sołtys

Jacek Hennig

Zebranie Wiejskie

Autor: soltys Dnia: 31 - sierpnia - 2019

Rewa, dnia 31 sierpnia 2019r.

OGŁOSZENIE
SOŁTYS WSI REWA
NA DZIEŃ

11 września 2019r. /środa/
GODZ. 19.00 w Pensjonacie Rewa ul.Morska 53 
ZWOŁUJE
ZEBRANIE WIEJSKIE

PORZĄDEK ZEBRANIA:
1/ Zmiana zadania w funduszu sołeckim za rok 2019
2/Rozdysponowanie środków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020
3/ Sprawy bieżące.

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.
Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.
SOŁTYS
/-/ Jacek Hennig

ZEBRANIE WIEJSKIE

Autor: soltys Dnia: 14 - maja - 2019


OGŁOSZENIE
SOŁTYS WSI REWA ZWOŁUJE
NA DZIEŃ
22 MAJA 2019 r. (środa )
GODZ. 18,00
w PENSJONACIE REWA PRZY UL.MORSKIEJ 53
ZEBRANIE WIEJSKIE
PORZĄDEK ZEBRANIA:
1/ Omówienie przygotowanie do sezonu letniego
2/ Zmiana zadania w funduszu sołeckim
3/ Sprawy bieżące

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.
Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

SOŁTYS
/-/ Jacek HennigZebranie Wiejskie 10.01.2019r

Autor: soltys Dnia: 7 - stycznia - 2019

Rewa, dnia 3 stycznia 2019r.

OGŁOSZENIE
WOJT GMINY KOSAKOWO ORAZ
SOŁTYS WSI REWA
NA DZIEŃ

10 stycznia 2019r. /czwartek/
GODZ. 18,00
w Pensjonacie Rewa
ZWOŁUJĄ
ZEBRANIE WIEJSKIE

PORZĄDEK ZEBRANIA:
1/ przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami celem określenia stanowiska w sprawie projektowanej zmiany w statutach sołectw Gminy Kosakowo,
2/ konsultacje w sprawie zmian w kursowaniu komunikacji publicznej na terenie Gminy
3/ konsultacje w sprawie zmian w organizacji ruchu na terenie Gminy,
4/ sprawy bieżące.

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.
Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.
SOŁTYS
/-/ Marcin Kopitzki

Nowa instalacja w Rewie

Autor: soltys Dnia: 1 - października - 2018

….po zebraniu wiejskim

Autor: soltys Dnia: 26 - września - 2018

W dniu wczorajszym odbyło się zebranie wiejskie w Rewie. Głównym punktem obrad było, rozdysponowanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2019. Do dyspozycji mamy kwotę 52 264 zł. Decyzją mieszkańców środki zostały rozdysponowane w następujący sposób:

1. przygotowanie dokumentacji pod budowę sygnalizacji świetlnej przy ulicy Morskiej 10000 zł

2. Budowa nowych i remont istniejących chodników 25000 zł

3. zakup i montaż kamery monitoringu na ulicy Koralowej 5000 zl

4. Estetyzacja wsi 6000 zł

5. upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej 6264 zł

Kolejnym punktem zebrania były sprawy bieżące dotyczące sołectwa. Odbyła się dyskusja nad poruszanymi problemami. W zebraniu brali również udział zaproszeni wójt Jerzy Włudzik oraz zastępca wójta Marcin Majek. Dziękuję wszystkim przybyłem za obecność i merytoryczną dyskusję .

Zebranie wiejskie

Autor: soltys Dnia: 20 - września - 2018

 

Rewa, dnia 18 września 2018r.

OGŁOSZENIE

SOŁTYS WSI REWA
NA DZIEŃ
25 września 2018 r. /Wtorek/
GODZ. 18,00
w świetlicy wiejskiej przy boisku (ul. Koralowa)

ZWOŁUJE
ZEBRANIE WIEJSKIE

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1/ Rozdysponowanie środków w ramach Funduszu sołeckiego na rok 2019 (52 264 zł)

2/ sprawy bieżące

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

SOŁTYS
/-/ Marcin Kopitzki

Serdecznie zapraszam

Autor: soltys Dnia: 29 - sierpnia - 2018