Zebranie

Autor: soltys Dnia: 16 - sierpnia - 2022

Rewa, dnia 16 sierpnia 2022r.

OGŁOSZENIE
SOŁTYS WSI REWA
NA DZIEŃ

22 sierpnia 2022r. /poniedziałek/
Godz. 18.00 w Pensjonacie ” Rewa” ul.Morska 53  w Rewie
ZWOŁUJE
ZEBRANIE WIEJSKIE

   PORZĄDEK ZEBRANIA:

1.Rozdysponowanie środków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023 (75245 zł )
2. Sprawy bieżące.

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

 

 

SOŁTYS

Jacek Hennig

Regaty

Autor: soltys Dnia: 16 - lipca - 2022

W dniu 03.07.2022 w Rewie odbyły się Regaty Żeglarskie im. gen. Mariusza Zaruskiego, upamiętniające w ten sposób tą wybitną postać. Regaty odbyły się na jednostkach klasy „Puck” na trasie Rewa – Mechelinki – Rewa i wzięło w nich udział 25 załóg. I miejsce zajęła załoga Sołectwa Rewa w składzie: Krzysztof Stromski – sternik, Jacek Hennig, Sławomir Kukiełka, II miejsce – załoga Wilki Morskie z Mechelinek w składzie: Szymon Jagnaciak – sternik, Jan Czucha, Antonina Pierzchalska, III miejsce – załoga Instytutu Pamięci Narodowej w składzie: Maciej Angielczyk – sternik, Katarzyna Sołek, Izabella Krużyńska, Mateusz Kubicki. Nagrodę ” Czerwonej Latarni ” zdobyła załoga Kosakowo Sport.

 

                                                                                                                                                               Jacek Hennig

                                                                                                                                                                     Sołtys

                                                   

Morski Festyn Rodzinny

Autor: soltys Dnia: 26 - czerwca - 2022

W dniu 18.06.2022 r miały miejsce wydarzenia związane z przeszłością i przyszłością naszej miejscowości. Przeszłość – to odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej armatorów rewskich szkut. Tablica ta jest nie tylko wyrazem szacunku dla tych ludzi, którym przyszło żyć w tak trudnych czasach, a mimo to trwali przy polskości, ale też w symboliczny sposób przywraca ich do życia. Natomiast w kwestii przyszłości – to został otwarty plac, który ma służyć jako miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i osób odwiedzających naszą miejscowość. Wyposażony jest w urządzenia do aktywnego spędzania czasu min. urządzenia fitnes, gry plenerowe oraz miejsce do gier zespołowych. W ramach otwarcia odbył się Morski Festyn Rodzinny, na którym wręczono wyróżnienia ” Przyjaciel Rewy „. W tym roku wyróżnienia przyznano :

 1. Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu oddział Dębogórze-Kosakowo
 2. Pani Alicji Brzozowskiej – prowadzącej działalność gastronomiczną w naszej miejscowości
 3. Panu Andrzejowi Schirmacher – mieszkańcowi Rewy.

Wydarzenia te nie miały by miejsca, gdyby nie zaangażowanie wielu instytucji i osób, które wsparły ich zorganizowanie, dlatego serdecznie dziękuję:

 1. Naszej radnej pani Katarzynie Milanowskiej
 2. Radzie Sołeckiej Rewy
 3. Pani Małgorzacie Kopitzkiej
 4. Państwu Jolancie i Sławomirowi Dobryłko
 5. KCK Kosakowo
 6. Spółce PEKO
 7. Bibliotece Publicznej w Kosakowie
 8. Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu odział Dębogórze-Kosakowo
 9. Spółce Kosakowo Sport
 10. Klubowi żeglarskiemu Jacht Club Rewa
 11. Państwu Marcie i Robertowi Kierszka – ” Smażalnia ryb przy molo”
 12. Właścicielom sklepu spożywczego „Rybak”
 13. Pani Paulinie Sikorskiej – bar „Zakotwiczeni”
 14. Panu Markowi Lis
 15. Szkole Kita – „Aloha”
 16. Pani Magdzie Szornak i Katarzynie Wica
 17. OSP Kosakowo

oraz wszystkim obecnym na naszym festynie za stworzenie wspaniałej wakacyjnej zabawy.

 

                                                                                                                                   Sołtys

                                                                                                                                       Jacek Hennig

                                                                                                           

Autor: soltys Dnia: 13 - czerwca - 2022

Ocean scene with waves illustration

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Autor: soltys Dnia: 14 - kwietnia - 2022

Harmonogram zajęć w rewskiej siedzibie senioralnej

Autor: soltys Dnia: 16 - lutego - 2022

Wszystkich mieszkańców powyżej 55 roku życia zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć w rewskiej siedzibie senioralnej. Poza zajęciami na basenie (uwaga: tu obowiązują limity osób) wszystkie pozostałe są bezpłatne. Zapraszamy.

Najazd naszego Sołtysa na rewską siedzibę senioralną

Autor: soltys Dnia: 16 - lutego - 2022

W środowe przedpołudnie 16 lutego br. uczestników zajęć kreatywnych i brydżowych w rewskiej siedzibie senioralnej spotkała nie lada niespodzianka – na tereny należące do nieco starszych nastolatków najechał sołtys Rewy pan Jacek Hennig, usiłując za wszelką cenę dostać się na zajęcia. Cóż, nie spełniał niestety kryterium wiekowego, ale wycofując się ofiarował nam sołecki haracz w postaci zapasu ochronnych masek, za co oczywiście składamy serdeczne podziękowania. I zapraszamy ponownie! Zachęcamy również wszystkich mieszkańców Rewy powyżej 55 roku życia – i nie tylko Rewy – do uczestniczenia w spotkaniach, warsztatach i zajęciach prowadzonych w naszej siedzibie. Do zobaczenia!

 

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Autor: soltys Dnia: 12 - grudnia - 2021

Dożynki powiatowo – gminne – 2021

Autor: soltys Dnia: 19 - września - 2021

Po dwóch latach przerwy, mogliśmy znów cieszyć się Świętem Plonów, były to dożynki powiatowo – gminne. Mimo opadów deszczu zgromadziły tłumy mieszkańców naszej gminy oraz  ościennych miejscowości. Niekorzystną aurę osłodził bogaty program artystyczny, gdzie każdy w zależności od zainteresowań mógł znaleźć coś dla siebie. Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się kolorowe, pięknie i pomysłowo udekorowane, czasami z nutą fantazji prezentacje miejscowości. W skład każdego stoiska wchodziła też część konsumpcyjna, do której zapraszani byli mieszkańcy  oraz goście na poczęstunek.  O bogato zastawiony stół naszej miejscowości zadbali nasi gastronomicy, sołtys wraz z radą sołecką oraz mieszkańcy. W naszym stoisku mieliśmy zaszczyt gościć Starostę Puckiego, Wójta, Vice Wójta oraz przedstawicieli z partnerskiej gminy z Francji. Dlatego dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły się do prezentacji naszej miejscowości na tegorocznych dożynkach.

Sołtys

Jacek Hennig

Streszczenie Zebrania Wijskiego

Autor: soltys Dnia: 2 - września - 2021

W dniu 25.08.2021 r odbyło się Zebranie Wiejskie w Rewie. Porządek dnia obejmował 2 punkty:

 1. Rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2022.
 2. Sprawy bieżące.

Kwota przypadająca do rozdysponowania z funduszu sołeckiego w roku –  2022 wynosi 66677 zł. Po dyskusji i wyjaśnieniu kilku spraw dotyczących funduszu w wyniku głosowania zostały przyjęte przedstawione przez Sołtysa i Radę Sołecką propozycje przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego na rok –  2022. Są to:

 1. Upowszechnienie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej – 20000 zł.
 2. Wyposażenie placu rekreacyjno – wypoczynkowego – 31000 zł.
 3. Estetyzacja ( prace remontowe, prace konserwatorskie, zakupy roślin i krzewów ozdobnych, zakupy narzędzi i elementów ozdobnych ) – 15667 zł.

Po przegłosowaniu zadań  z funduszu sołeckiego sołtys przedstawił stan realizacji inwestycji gminnych w naszej miejscowości:

 1. Budowa ul. Jachtowej
 2. Budowa przystanku końcowego komunikacji autobusowej ZKM
 3. Budowa skateparku

Miło było widzieć wśród zebranych nowych mieszkańców Rewy. Cieszy ich aktywny udział w dyskusji i świadczy o zainteresowaniu sprawami naszej miejscowości. w zebraniu udział wziął V- Wójt p. Marcin Kopitzki. Dziękuję wszystkim za przybycie i aktywny udział w ustaleniu naszego planu budżetowego na rok – 2022.

 

 

 

Sołtys

Jacek Hennig