Życzenia Świąteczne

Autor: soltys Dnia: 1 - kwietnia - 2021

Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, spokój oraz wzajemną życzliwość, aby stały się źródłem umacniania ducha.

                                            Sołtys

                                          Jacek Hennig

 

Fundusz sołecki

Autor: soltys Dnia: 28 - marca - 2021

W dniu 19.03 2021 zebrała się Rada Sołecka, która ze względu na zagrożenie epidemiologiczne z powodu COVID – 19 i związane z tym zakazy organizowania spotkań i imprez , na podst. Ust. z dnia 07.10.2020 r art.27.1 (” W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID – 19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, kompetencje Zebrania Wiejskiego dotyczące uchwalania wniosku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego lub wniosku o zmianę przedsięwzięcia lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu może wykonywać Rada Sołecka na wniosek Sołtysa „) przegłosowała zmianę zadania i przekazania kwoty 8000 zł z zadania ” Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzanie aktywności obywatelskiej ” do zadania ” Estetyzacja ( prace remontowe, konserwatorskie, zakup roślin i krzewów ozdobnych ) ”

Sołtys

Jacek Hennig

Maseczki ochronne

Autor: soltys Dnia: 26 - marca - 2021

Wśród mieszkańców zostały rozdysponowane maseczki ochronne z rezerw państwowych. Każdemu mieszkańcowi został przydzielony pakiet z czterema maseczkami. Są to maseczki medyczne trzywarstwowe z datą produkcji z roku 2020 i 24 miesięcznym terminem przydatności do użycia. Stosując się do rozporządzeń sanitarnych odnośnie panującej pandemii COVID – 19 maseczki zostały dostarczone państwu do skrzynek pocztowych w ilości odpowiadającej ilości mieszkańców danej posesji. Jeżeli ktoś został pominięty lub otrzymał zaniżoną ilość to przepraszam i proszę o kontakt ( tel. do sołtysa – 692712968 ) w celu uzupełnienia odpowiedniej ilości masek.

                                                                                                                                                           Sołtys

                                                                                                                                                   Jacek Hennig

 

Życzenia Świąteczne

Autor: soltys Dnia: 16 - grudnia - 2020

Streszczenie Zebrania Wiejskiego

Autor: soltys Dnia: 17 - września - 2020

W dniu 08.09.2020 odbyło się Zebranie Wiejskie w Rewie. Głównym tematem zebrania było rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2021 w kwocie 61053 zł oraz sprawy bieżące. Spotkanie naszych mieszkańców miało miejsce w nowo wybudowanym i oddanym do użytku budynku Bosmanatu z zachowaniem obowiązujących przepisów  higieniczno – sanitarnych. Ubolewam, że ze względów konstrukcyjnych budynku i umiejscowieniu sali na piętrze w zebraniu nie mogli wziąć udziału osoby mające trudności w poruszaniu się. Po ożywionej dyskusji zostały zaakceptowane przedstawione przez sołtysa i radę sołecką propozycje przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego na rok 2021. Są to:

  1. Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzanie aktywności obywatelskiej – 8000 zł.
  2. Doposażenie placu zabaw przy ul. Koralowej – 7000 zł.   
  3. Estetyzacja ( prace remontowe, konserwatorskie, zakup roślin i krzewów ozdobnych, zakup narzędzi i elementów ozdobnych ) – 15053 zł.
  4. Wyposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego – 31000 zł

Następnym punktem spotkania były sprawy bieżące, w których sołtys przedstawił trzy wnioski, dotyczące:

1. Zamontowania wyspowych progów zwalniających na ul. Morskiej 4 szt. , na ul. Lódzkiej 1 szt.

2. Zabezpieczenia przez Wójta środków finansowych na rok 2021 na remont Alei Zasłużonych Ludzi Morza.

3. Uruchomienia procedur umożliwiających zbudowanie zabezpieczeń przeciwdziałających zalewaniu zachodniej             części Rewy podczas sztormowych wysokich stanach wód Zatoki Puckiej.

Wyżej przedstawione wnioski zostały przegłosowane przez mieszkańców i jako uchwały przedstawione Wójtowi w celu dalszej realizacji.

W zebraniu wziął udział zaproszony V-Wójt p. Marcin Kopitzki. Dziękuję wszystkim za przybycie i aktywny udział w  ustaleniu naszego planu budżetowego na rok 2021.

 

 

Soltys

Jacek Hennig

 

 

Zebranie Wiejskie

Autor: soltys Dnia: 1 - września - 2020

Rewa dnia 01.09.2020r.

OGŁOSZENIE

SOŁTYS WSI REWA

NA DZIEŃ

08 września 2020r. / wtorek /

GODZ. 19.00

w budynku bosmanatu przy ul. Koralowej 5

ZWOŁUJE

ZEBRANIE WIEJSKIE

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1. Rozdysponowanie środków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021

2. Sprawy bieżące

MASECZKI NA TWARZ OBOWIĄZKOWE

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

SOŁTYS

Jacek Hennig

Zasady korzystania z kąpielisk

Autor: soltys Dnia: 5 - lipca - 2020

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-COV-2 

 

 

SKMBT_C22020060808060

Opłata za slipowanie

Autor: soltys Dnia: 5 - czerwca - 2020

    Z dniem 08.06 2020 zostaje wprowadzona oplata za korzystanie ze slipów ( czyli wodowanie i wyciąganie jednostek pływających ) oraz opłata postojowa przy molo. Jednorazowa opłata za każdą operację wynosi 15 zł, natomiast opłaty postojowe w/g tabeli opłat. Odpowiedzialnym za pobieraniem opłat i prawidłowością działania systemu będzie bosman jachtklubu.

                                                                                                                                                                                Sołtys

                                                                                                                                                                         Jacek Hennig

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Autor: soltys Dnia: 11 - kwietnia - 2020

    W ten wyjątkowy czas Świąt Wielkanocnych, mimo niedogodności życia dnia codziennego i wielkiej próbie, której każdy z nas został poddany życzę wszystkim mieszkańcom zdrowia, życzliwości, optymizmu, cierpliwości oraz radosnego wiosennego nastroju.

 

                                                                                                                                                Sołtys

                                                                                                                                                  Jacek Hennig

Bal Seniora

Autor: soltys Dnia: 17 - stycznia - 2020

Dzięki gościnności państwa Bożeny i Jerzego Olszewskim w dniu 04.01.2020 odbyło się kolejny już raz tradycyjne spotkanie naszych seniorów zwane ” Balem Seniora „. Jest to szczególny dzień w ich życiu. To spotkanie jest wyrazem naszej wdzięczności za to jakim są wsparciem i jak ważną rolę odgrywają w naszej społeczności, podkreśleniem ich wartości. W ciepłej atmosferze, którą umilała doskonała muzyka i znakomite jedzenie nasi seniorzy spędzili radosny wieczór w swoim towarzystwie. Tradycyjnie wybrano Króla i Królową balu. Również podczas balu jest wręczane honorowe wyróżnienie ” Przyjaciel Rewy „. W tym roku to zaszczytne wyróżnienie otrzymał Pan Marcin Kopitzki za długoletnią pracę samorządową oraz za pracę na rzecz naszej miejscowości. Dziękujemy naszym seniorom za wspaniałą zabawę i życzymy im jeszcze wielu tak radosnych spotkań.

 

Sołtys

Jacek Hennig